Kurs i «Motiverande intervju» (MI)

Kveik arrangerer kurs i motiverende intervju (MI) med arbeidspsykolog Stian Midtgård 3 – 5 februar på Voss. Ynskjer du eller di bedrift å lære om denne metoden for samtalar har me nokre ledige plasser att, ta kontakt med turid@kveikarbeidsliv.no eller tlf 414 17 610 Les meir om kurset her: https://www.arbeidspsykolog.no/motiverende-intervju/

Les meir

Kveik + Invertapro = Godt samarbeid

I 2019 har Kveik hatt eit tett samarbeid med den nye bedrifta Invertapro. I dei nye flotte lokala sine på Istad utviklar og produserer Invertapro dyrefôr og plantegjødsel ved hjelp av larvar og biller. I løpet av 2019 har Kveik hatt 7 ulike personar utplassert i fabrikken på Istad, og to av dei har fått…

Les meir

I fast jobb gjennom Kveik

November 2019. Det er gått eit år sia Steinar fekk fast jobb i Tecno ventilasjon AS og jobbkonsulenten har invitert Steinar inn på kontoret for ein prat om vegen hans ut i arbeid. Når Steinar møtte Kveik for fyrste gong i 2017, var det med skeptiske auge. Steinar fortalde den gongen til jobbkonsulenten at han…

Les meir

Kveik har klart det igjen!

Kveik har nådd resultatmåla for 2021! Kveik har som mål å få 50 % av våre deltakarar i arbeidsførebuande trening (AFT) ut i arbeid eller utdanning, noko 54,9 % av våre deltakarar gjorde. I arbeidsførebuande trening (AFT) bistår me arbeidssøkjarar som har ulike utfordringar til å kome seg i arbeid eller utdanning. ( Les meir…

Les meir

HURRA, me er sertifisert som miljøfyrtårnsbedrift

Me som bedrift, samt våre kundar og leverandørar, har eit stadig større fokus på miljø. Utover hausten har me jobba mot miljøfyrtårnsertifisering og torsdag 16 desember 2021 fekk Kveik gladmeldinga at me er sertifisert som miljøfyrtårnsbedrift. Under «last tuesday» i regi av næringshagen på Voss 25 januar 2021, fekk me utdelt emblemet som viser at…

Les meir

Endra yrkesveg – med hjelp frå Kveik as

«Det har eg ikkje prøvd før, så det går sikkert fint!» Filip   Det siste året har vore utfordrande for dei som har stått utanfor arbeidslivet. Næringslivet har permittert folk i staden for å tilsette folk, og i periodar har oppfølginga på Kveik vore heildigitalisert. I det siste har det heldigvis vore betring i arbeidsmarknaden, og det har vore mange ledige stillingar i fleire ulike bransjar. Ein av dei som har nytta sjansen er Filip (24).   Filip har dei siste åra jobba i helsevesenet. Han gjekk på helsefag på vidaregåande,…

Les meir

Inn på tunet, ut i arbeid

Avisartikkel i «Hordaland folkeblad», fredag 7 mai 2021 I Tørvikbygd tek Kari Britt og Jan Roy Eide imot unge vaksne som treng arbeidstrening. I fjor enda tre av fire med fast arbeid. Tekst og foto: Ragnhild Økland Børven borven@hf.no Aodne Valland er ein av dei tre som har kome seg ut i arbeid. Han hugsar…

Les meir

Dei kom seg ut i arbeidslivet via Kveik

Reportasje i avisa hordaland tysdag 04.05.21 På Kveik jobbar dei med å få folk tilbake i jobb, og året 2020 la ingen dempar på arbeidet dei driv med. Tekst og foto: Marit Folkedal Lussand mfl@avisa-hordaland.no Me hadde ei snittformidling på 62 prosent, noko som er mellom landets beste resultat samanlikna med andre arbeids- og inkluderingsverksemder.…

Les meir

Kveik på topp i formidling i Noreg!

Me er stolte av resultatet vårt så langt i år, kor Kveik ligg på 3. plass i formidlingsprosent på landsbasis. Om lag 70 % av arbeidssøkjarane som har vore i tiltaket arbeidsførebuande trening (AFT)  hjå Kveik har fått seg arbeid eller byrja med utdanning hittil i 2020! Kveik er ei av om lag 110 arbeid-…

Les meir

Kurs i karriererettleiing

Treng du / dine tilsette hjelp til vidare yrkesval eller treng du hjelp til å finne riktig utdanning for å kvalifisere deg til jobb? Kveik tilbyr skreddarsydd karriererettleiing for å hjelpe personar vidare mot jobb eller utdanning. Kveik sine jobbkonsulentar nyttar anerkjente karriererettleiingsverktøy og har god kjennskap til arbeidsmarknaden lokalt og nasjonalt. Gjennom grunding kartlegging…

Les meir

NYTT PROSJEKT I EI VANSKELEG TID

Då Covid-19 / koronaviruset slo inn i Norge var me på kveik, som resten av landet vårt, spent på kvar det ville ende. Det kom restriksjonar mot å ha deltakarar på huset og all oppfylging skulle skje digitalt. Me hadde heimekontor og me vart plutseleg veldig digitale, ein bratt læringskurve for mange av oss ?…

Les meir

Begrensa aktivitet hjå Kveik under korona – utbrotet

Me er alle i ein veldig spesiell situasjon for tida med tanke på korona-utbrotet. Kveik tek situasjonen på høgaste alvor og har tatt våre forhandsregler. Me forheld oss til kva informasjon som kjem ut frå Folkehelseinstituttet og NAV, i tillegg til at me tek løpande vurderingar for våre tilsette og produksjon / servicetenester. Frå 13…

Les meir