Arbeidsretta tiltak

Alle kan bidra i arbeidslivet, om dei berre får sjansen! Få personleg oppfølging og ein meiningsfull arbeidskvardag med arbeidsretta tiltak gjennom Kveik.

AFT

Arbeidstrening

Alle har evne til å bidra i arbeidslivet og samfunnet, om dei får sjansen! 🏋️

Med arbeidsførebuande trening (AFT) gjennom Kveik får du personleg tilrettelegging, oppfølging og hjelp til å finna nye jobbmogelegheiter. 

VTA

Tilrettelagt arbeid

Er du uføretrygda og ynskjer deg jobb? 

Me tilbyr tilrettelagt arbeid (VTA) på trivelege arbeidsplassar med varierte oppgåver!

Kveik logo symbol

Avklaring

Gjennom avklaring får me kartlagt deltakaren si arbeidsevne og moglegheiter for å komme i arbeid, eller vurdere tilrettelegging for å kunne stå i arbeid.

 

Me er underleverandøren til A2G Kompetanse i tiltaket Avklaring.

Kveik logo symbol

Arbeidsretta rehabilitering

Arbeidsretta rehabilitering er eit tilbod for deg som er sjukemeld eller har nedsett arbeidsevne og ynskjer hjelp til å styrke arbeidsevna.

 

Me er underleverandøren til A2G Kompetanse i tiltaket Arbeidsretta rehabilitering.