Saman om ein meiningsfull arbeidskvardag

Me hjelper deg vidare i jobb og utdanning.

Foto viser to menneske som er ute på sjøen og padlar i gyllent sollys.

Åleine med jobbutfordringar? 

Ikkje no lenger! 🤗

VTA

Tilrettelagt arbeid

Er du uføretrygda og ynskjer jobb med tilrettelegging og oppfølging?

Les om varig tilrettelagt arbeid (VTA)

AFT

Arbeidstrening

Gjennom arbeidsførebuande trening kan du styrka jobbmogelegheitene dine.

Les om arbeidsførebuande trening (AFT)

Ekspertbistand

Ekspertbistand

Opplever du hyppig eller langvarig sjukefråvær på din arbeidsplass?

Les om ekspertbistand

Et bilde av to ansatte i kveik som smiler mot en datamaskin skal vise arbeidsgleden ved arbeidstrening. Bildet er i sort og hvit med en lilla gradering, og bak bildet er en lilla dekorativ kant.

Alle menneske har ulike behov og føresetnader

Det er fyrst når ein finn ein arbeidssituasjon som passar akkurat deg, at eventyret kan byrja!

 

Les om våre arbeidsretta tiltak

Et bilde av et håndtrykk skal symbolisere ekspertbistand. Bildet er i sort og hvitt, og bak er en gul dekorativ kant.

Du treng ikkje å løysa alt åleine

Det kan vera tungt for arbeidsgjevar og stå åleine med helseutfordringar og høgt sjukefråvær på arbeidsplassen.

 

Les om ekspertbistand

Foto av oransj suppe, tatt ovenfra. Kvit tallerken på trebord. Ornamental kant av oransj bak biletet.

Vårt storkjøkken fiksar jobblunsjen! 

Skal de ha frukostmøte, forretningslunsj, møtemat eller kanskje feira ein medarbeidar? 🎂 

 

Bestill catering her

Foto av sagakrakk på verkstad. Bildet er i varme fargar, og bak er en brun dekorativ kant.

Treprodukt

Me lagar fine, berekraftige benkar, bord, sagekrakkar og postkassestativ 🪚

 

Bestill treprodukt her

Les nyhende, aktuelle saker og solskinshistorier frå Kveik! ☀️

Gjengen som jobber med AFT på Kveik - frå venstre Siri, Håkon, Svanhild, Sjur og Hege
Kveik formidlar godt i AFT tiltaket

Kvar månad rapporter Kveik formidling AS inn informasjon på avslutta deltakarar i tiltaket AFT, og på denne måten kan me  samanlikna resultata våre mot andre liknande verksemder som er medlem av bransjeforeninga Arbeid & inkludering. 

 

Kveik formidling AS har levert eit godt og jamnt resultat i tiltaket AFT gjennom heile 2023

Ein vaksen som held rundt eit barn foran joletreet i stova.
Ei jolahelsing til dei som treng det mest

I år gir me ikkje gåve eller fysiske jolahelsingar til tilsette og kundar. Kvifor det?

Silje og Audhild sit i sofa og smiler fint
Møt våre nye tilsette!

Silje og Audhild er nye i kompetanseavdelingen – bli betre kjend med dei her 👋

Få siste nytt frå oss!

Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS