EQUASS

– kvalitet i fokus

Arbeids- og velferdsdirektoratet har sett krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte arbeidsmarknadstiltak. Kveik AS og Kveik formidling AS har valt å nytte seg av EQUASS assurance (European Quality in Social Services) som er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester. Dette gjev oss som tenesteleverandør i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tenestene ovanfor brukarar og andre samarbeidspartar.

Kveik AS har sidan 2013 fylgt dei høge kvalitetskrava frå EQUASS og bestod igjen EQUASS-sertifiseringa i 2021. Det betyr at me er sertifisert i 3 nye år under føresetnad av at det vert levert ein årleg progresjonsrapport. 

Logo- Equass
Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS