Arbeidsgivar

Me har variert kompetanse innan helse, rettleiing, arbeidsmarknad, utdanning, konflikthandtering og leiing – ta kontakt for ekspertbistand og samarbeid!

Ekspertbistand

Ekspertbistand

Opplever du hyppig eller langvarig sjukefråvær på arbeidsplassen?

Med ekspertbistand kan arbeidsgjevar ta grep og finna gode løysingar i samspel med arbeidstakar.

Kveik logo symbol

Samarbeid og rekruttering

Me samarbeider om arbeidspraksis med mange aktørar i vestlandsregionen, og ynskjer å knyta til oss endå fleire.

Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS