Personvern

Denne nettsida samlar data og bruker informasjonskapslar i samband med innsending av skjema.

Når du sender inn eit skjema på denne nettsida godtek du at desse data'ane vert samla inn.

  1. Personopplysningar: Disse opplysningane er nødvendige for å kunna kontakta deg for å følga opp henvendinga di.
  2. Tekniske data: Når du sender inn eit skjema på ei nettside, kan det og verte samla inn teknisk informasjon som nettlesarinformasjon, IP-adresse, operativsystem og einingsinformasjon. Dette kan brukast til å forbetra nettsida si funksjonalitet og yting. Desse vil ikkje brukast til andre føremål ut over dette.
  3. Dersom du har kryssa av for «Eg ynskjer å få tilsendt nyhendebrev, informasjon og andre tilbod frå Kveik.“, kan me senda deg relevant informasjon så lenge du ikkje trekk tilbake samtykket. Ynskjer du å trekka tilbake samtykket kan du senda ein e-post til firmapost@kveikarbeidsliv.no

Sletting av data

Ynskjer du at vi skal slette alle data om deg i våre system? Send ein e-post til firmapost@kveikarbeidsliv.no

Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS