ME TRENG Å HØYRE TIL

Verdsdagen for psykisk helse 

#lagplass

Årets kampanje for Verdsdagen for psykisk helse oppmodar oss om å gjera våre viktigaste møteplassar meir inkluderande for eit større mangfald av menneske. 

Vår visjon på Kveik er å vera „Best på arbeidsinkludering“, der misjonen vår er å gje flest mogleg ein meiningsfylt arbeidskvardag. Me jobbar kvar dag med å strekkja oss mot dette målet, då me ser kor stor betydning dette har for dei menneska me er i kontakt med. 

Me har alle eit ansvar for å løfta blikket og laga plass til fleire. 

Heart
To personer på bildet - mann og dame-, med teksten "veien til arbeidslivet kan være vanskelig. Alle trenger vi noen å støtte oss til" Verdebsdagen for psykisk helse og arbeid og inkludering

Les meir om årets tema på heimesida til Verdsdagen for psykisk helse her.

Les oppmodinga frå Kenneth Stien, direktør i bransjeforeininga vår Arbeid og inkludering i NHO service & handel, til lokalpolitikarane i kommunane om arbeidsinkludering og utanforskap

Forrige Neste
Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS