Me er miljøfyrtårn!

Kveik AS har vore sertifisert miljøfyrtårnsverksemd sidan 2021, og me er opptekne av å ta omsyn til miljø og berekraft i alle vala me gjer. 🌿

Nærbilete av engkarse i ei eng.

For å få vera miljøfyrtårn lyt me oppfylla ei rekke krav knytt til innkjøp, energi, transport, avfall- og kjeldesortering og arbeidsmiljø.

Kvart år leverer me ein miljørapport, og kvart tredje år lyt me resertifisera oss.

Me er stolte over å kunna bidra til ei grønare framtid!

Her kan du lesa miljørapportane våre.
Les meir om kva som ligg i miljøfyrtårnsertifisering her.

Miljofyrtarn Sertifisert virksomhet Positiv horisontal Medium
Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS