Gode resultat i arbeidstrening

Kveik viser gode resultat for januar til september 2023 i tiltaket arbeidstrening (AFT)

Kveik formidling AS er medlem av bransjeforeininga Arbeid & inkludering, som er foreininga for verksemder som jobbar med arbeidsinkludering i Noreg. Bransjeforeininga består av 220 arbeid- og inkluderingsverksemder. 

Kvar månad rapporter Kveik formidling inn informasjon på avslutta deltakarar i tiltaket arbeidstrening (AFT), og på denne måten kan me  samanlikna resultata våre mot andre liknande verksemder. 

Resultata frå januar til september 2023 viser at Kveik formidling AS har gjort eit godt arbeid fram til no. Me har i 2023 fått heile 53,5 % ut i arbeid og utdanning. Når ein ser dette opp mot nasjonalt resultat som har ein formidling på 35,5 % mot arbeid og utdanning, har me i Kveik formidling gode resultat.

Resultat AFT kveik

Kveik formidling har formidla heile 53,3 % av våre deltakere ut i arbeid eller utdanning

Resultat AFT nasjonalt

Nasjonalt - som er alle medlemsbedriftene i arbeid & inkludering - har ein formidling på 35,5 % ut mot arbeid og utdanning. 

  • Oversikt som viser at Kveik er blandt bedrifter som har over 10 deltakere og 50 % ut mot arbeid og utdanning

Me er stolte av arbeidet me gjer 💕

Neste
Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS