Tilrettelagt arbeid (VTA)

Er du uføretrygda og ynskjer deg jobb? 

Me tilbyr tilrettelagt arbeid (VTA) på trivelege arbeidsplassar med varierte oppgåver!

To ansatte på tilrettelagt arbeid ser i kamera og smilar. Bilete er i svart og kvit, og bak biletet er ei dekorativ ramme i oransj.

Uføretrygda med ynskje om jobb?

Me tilbyr tilrettelagt arbeid og ein meiningsfull arbeidskvardag for deg som er uføretrygda.

 

For å søka tilrettelagt arbeid (VTA) lyt ein gå via NAV – ta kontakt, så hjelper me deg med søknadsprosessen.

Me tilbyr kjekt arbeid innan:

  • Catering
  • Servicetenester
  • Trearbeid
  • Montering

Slik hjelper me deg

  • Samtalar og interesseutforskning
  • Arbeidsutprøving og tilpassa arbeidsoppgåver
  • Kurs

 

Rettleiarane våre har variert fagleg bakgrunn og mykje erfaring innan tilrettelegging og tilpassing av arbeidsoppgåver for at du skal oppleve meistring og utvikling på jobb.

 

Helt med

Ynskjer du tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift? Kveik er blant anna tilknytta Helt med, som er ei nasjonal ordning kor du kan kvalifisera deg til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv.

Eit tilbod for deg som treng litt ekstra tilrettelegging og oppfølging for å komma i jobb! 🤗 

Snakk med oss om tilrettelagt arbeid!

Lyst å vita meir? Ta kontakt for ein uforpliktande samtale med avdelingsleiar Inger Helene Nummedal

Inger Helene Nummedal

Inger Helene Nummedal

Du kan ringe meg på tlf. 970 12 021 eller sende ein e-post til inger.helene@kveikformidling.no

 

Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS