Om Kveik

Personalet okt 22 - Foto_Sverre Hjørnevik_mediesmio

Kveik AS er ei arbeid- og inkluderingsverksemd som leverer ulike arbeidsretta tiltak for NAV på Voss, Vaksdal og i deler av Hardanger. Vårt hovudformål er å gjera det mogleg å koma i jobb eller utdanning.

Kveik samarbeider nært med lokalt næringsliv og har eit stort nettverk. Dette kjem arbeidssøkjarane til gode i form av  arbeidsutprøving, og mogleg tilsetjing hjå dei verksemdene som har trong for arbeidskraft.

Kveik AS er medlem i Arbeid og inkludering/NHO Service.