Grønt arbeid

Eide gard i Kvam kommune har 5 tiltaksplassar for deg som står utanfor arbeidslivet og
treng hjelp til å kvalifisera deg mot arbeid eller utdanning.

Jan Roy og Kari Britt Eide driv Eide gard, og tilbyr arbeidstrening innan fjøsarbeid,
eggproduksjon, skogsarbeid, snikkararbeid, mekanisk arbeid, handarbeid og
matlaging. Dersom du er i gang med køyreopplæring til sertifikat, kan du få
mengdetrening på garden innan traktor, bil og gravemaskin.

Tilbodet er for deg som har rusrelaterte- eller psykiske helseutfordringar. Sosial trening, karriererettleiing og utprøving i ordinært arbeidsliv er ein del av moglegheitene du kan nytta deg av. Tilbodet er individuelt tilpassa dine behov og føresetnadar.

Lena Gjernes

Fagansvarleg

Lena Gjernes
Tlf: 906 28 212
lena@kveikarbeidsliv.no