Avklaring

Gjennom avklaring får me kartlagt deltakaren si arbeidsevne og moglegheiter for å komme i arbeid, eller vurdere tilrettelegging for å kunne stå i arbeid.

 

Me er underleverandøren til A2G Kompetanse i tiltaket Avklaring.

Et bilde av et menneske som skriver viser noe av det man kan gjøre på Avklaring. Bildet er i sort og hvit med en oransj gradering. Bak bildet er en brun dekorativ kant.

Kvifor avklaring?

Gjennom ein individuell, systematisk kartlegging og vurdering av arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov får me eit bilete av kva som skal til for at vedkommande kjem seg inn i eller blir verande i arbeidsmarknaden.

Kven er det for?

Avklaring er for personar med moderate til omfattande bistandsbehov, som har behov for meir omfattande avklaringsbistand enn det ein får gjennom NAV. Dette kan omfatta arbeidssøkarar, sjukemeldte, uføre og personar med nedsett arbeidsevne.

Finn dine styrkar

Gjennom dette tiltaket får deltakar auka innsikt i eigne ressursar og ferdigheiter i jobbsamanheng.

Underleverandøren til A2G

Me er underleverandøren til arbeidsinkluderingsverksemda A2G i tiltaket Avklaring. 

 

Du kan lesa meir detaljert om avklaring på sidene til A2G.

Finn dine jobbstyrkar gjennom avklaring! 💪

Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS