_MG_2252re

Ekspertbistand

Ekspertbistand er koordinert bistand til arbeidsgjevar og arbeidstakar med fokus på å finna løysingar ved langvarig sjukefråvær. Tilskot til ekspertbistand er ein del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebyggja og redusera sjukefråvær på arbeidsplassen. NAV kan gje tilskot til ekspertbistand om ein arbeidstakar har lange og/eller hyppige sjukefravær.

For meir info om ekspertbistand gjennom Kveik, klikk her

 

Treng du ny medarbeidar eller ynskjer du å samarbeide med oss om praksisplassar?

Då kan eit samarbeid med Kveik vera eit godt val. For meir info, klikk her

 

Ringer i Vannet (RIV) er et samarbeid mellom NHO og arbeids- og inkluderingsbedriftene. Bakgrunnen for dette er IA-avtalens delmål 2: Hindra fråfall og auka sysselsettinga for personar med nedsett funksjonsevne. Dette er i hovudsak eit rekrutteringsprosjekt der målsettinga er at arbeidstakar blir tilsett i NHO-bedrifta.

Vil du vite meir om RIV, les her