Image is not available

Vi produserar ulike treprodukt, og tek i mot bestillingar. Ja-benken er svært populær, den kostar kr. 1790 inkl mva. Vi produserar og ulike typar dokkestove, pris kr 15000,- inkl mva. Vi kan lage ulike størrelsar ved forespurnad, og då til andre prisar.

Treproduksjon
Image is not available

Treng de frukostmat, forretningslunsj eller møtemat? Kveik produserar snittar og gode varm-rettar.

Catering
Image is not available

Som lærling/lærekandidat går du frå å vere skuleelev til å bli midlertidig tilset i ei lærebedrift. Overgangen kan av mange opplevast å vera stor, men du har mange støttespelarar rundt deg som vil hjelpa deg med å lukkast.

Vil du bli
lærling/lærekandidat?
Arrow
Arrow
Slider

Vil du bli lærekandidat?

Ein lærling skal nå alle måla i læreplanen, medan lærekandidaten sikter mot arbeidsoppgåver innanfor ein avgrensa del av læreplanen. Variasjonane kan vere store frå elev til elev. Det er mogeleg å gjere om ein opplæringskontrakt til ein lærekontrakt og omvendt undervegs i læreløpet.

Les mer

Kveik kafe

Middagsmeny for Kveik kafe

1 liker, 0 kommentarer20 timer siden

Palleproduksjon

Palleproduksjon er ein av arbeidsstasjonane i produksjonsavdelinga her på Kveik og HMR Voss as er ein av våre gode samarbeidsparter som me leverer paller til. Har du bruk for paller? Ta gjerne kontakt på tlf 56520860 eller firmapost@kveikarbeidsliv.no..

22 liker, 0 kommentarer1 dag siden

HAR DU LYST TIL Å VERTA VÅR KOLLEGA? Trives du med å jobbe med mennesker og har god veiledningskompetanse? Kveik søkjer etter ny jobbkonsulent. Dette er eit engasjement og i fyrste omgang for 6 månader men med moglegheit for forlenging. Då du skal..

53 liker, 1 kommentarer4 dager siden