Image is not available

Vi produserar ulike treprodukt, og tek i mot bestillingar. Ja-benken er svært populær, den kostar kr. 1790 inkl mva. Vi produserar og ulike typar dokkestove, pris kr 15000,- inkl mva. Vi kan lage ulike størrelsar ved forespurnad, og då til andre prisar.

Treproduksjon
Image is not available

Treng de frukostmat, forretningslunsj eller møtemat? Kveik produserar snittar og gode varm-rettar.

Catering
Image is not available

Som lærling/lærekandidat går du frå å vere skuleelev til å bli midlertidig tilset i ei lærebedrift. Overgangen kan av mange opplevast å vera stor, men du har mange støttespelarar rundt deg som vil hjelpa deg med å lukkast.

Vil du bli
lærling/lærekandidat?
Arrow
Arrow
Slider

Vil du bli lærekandidat?

Ein lærling skal nå alle måla i læreplanen, medan lærekandidaten sikter mot arbeidsoppgåver innanfor ein avgrensa del av læreplanen. Variasjonane kan vere store frå elev til elev. Det er mogeleg å gjere om ein opplæringskontrakt til ein lærekontrakt og omvendt undervegs i læreløpet.

Les mer

Vår fagansvarlige Lena Gjernes fanga eit vakkert motiv i Odda i dag, der ho er på veg for å informere NAV Odda om Kveik sine mange og ulike tiltak.

53 liker, 0 kommentarer2 dager siden

Bilder fra Kveik sitt innlegg

Styret i Kveik AS og dagleg leiar har vore på studietur til Oslo. Der var dei bl.a på stortinget for å møte stortingsrepresentant og styremedlem Nils T. Bjørke, og dei hadde møte med delar av medlemmar frå arbeids- og sosialkomiteen – Lise Christoffersen..

98 liker, 2 kommentarer3 dager siden

Kjetil har vore på seminar i forhold til varig tilrettelagt arbeid (VTA)med Arbeid og inkludering Mykje av seminaret omhandla VTA og / eller uføre sine rettar til å delta i det ordinære arbeidslivet. Er di bedrift open for å ta imot deltakarar?

24 liker, 0 kommentarer5 dager siden