Image is not available

Vi produserar ulike treprodukt, og tek i mot bestillingar. Ja-benken er svært populær, den kostar kr. 1790 inkl mva. Vi produserar og ulike typar dokkestove, pris kr 15000,- inkl mva. Vi kan lage ulike størrelsar ved forespurnad, og då til andre prisar.

Treproduksjon
Image is not available

Treng de frukostmat, forretningslunsj eller møtemat? Kveik produserar snittar og gode varm-rettar.

Catering
Image is not available

Som lærling/lærekandidat går du frå å vere skuleelev til å bli midlertidig tilset i ei lærebedrift. Overgangen kan av mange opplevast å vera stor, men du har mange støttespelarar rundt deg som vil hjelpa deg med å lukkast.

Vil du bli
lærling/lærekandidat?
Arrow
Arrow
Slider

Vil du bli lærekandidat?

Ein lærling skal nå alle måla i læreplanen, medan lærekandidaten sikter mot arbeidsoppgåver innanfor ein avgrensa del av læreplanen. Variasjonane kan vere store frå elev til elev. Det er mogeleg å gjere om ein opplæringskontrakt til ein lærekontrakt og omvendt undervegs i læreløpet.

Les mer

Følg oss på Facebook

Bilder fra Kveik sitt innlegg

Velkomen innom vår flotte kafè 🙂 Her kan ein også ha lukka lunsjmøte med inntil 8 personar. Me har trådlaust nett, og det kostar ikkje noko å benytte rommet. Ta kontakt med Nina Bakketun på tlf: 951 39 652 eller send ein mail til nina@kveikarbeidsliv.no

31 liker, 0 kommentarer5 timer siden

Kveik ynskjer å kjøpe 30 mål med bjørkeved. 30 cm i stor sekk. Ta kontakt 🙂

1 liker, 1 kommentarer2 dager siden

Avisa Hordaland

Var du på opninga i går? Om ikkje er du velkomen ein annan dag ☺️

17 liker, 0 kommentarer4 dager siden