Nytilsette ved Kveik

Møt våre nye, blide arbeidstakarar: Synnøve, Lene, Inger-Helene og Øyvind! 😊

Kveik Nyheitsbrev nytilsette2 2

Me i Kveik er glade over å kunna presentera fire nye tilsette i haust! Denne gjengen sørger for verdifull ny kompetanse og godt humør på Tilrettelagt arbeid (VTA) og produksjonsavdelinga vår.

Les meir om kvar enkelt nedanfor!

  • Nytilsette frå venstre: Synnøve, Lene, Inger Helene og Øyvind

    Nytilsette hjå Kveik, frå venstre: Synnøve Andersen, Lene Grimestad, Inger-Helene Nummedal og Øyvind Finne.

Nytilsette Inger Helene står i produksjonslokalet

Inger-Helene Nummedal

Inger-Helene tok til i jobben som avdelingsleiar for Tilrettelagt arbeid / produksjonsavdelinga 14. august 2023. Ho er utdanna som fengselsbetjent, og har Bachelor i straffegjennomføring. I tillegg har ho fagbakgrunn innan administrasjon og organisasjonsvitskap og arbeids- og organisasjonspsykologi. 

 

Før Inger-Helene tok til i jobben som avdelingsleiar jobba ho 20 år innan Kriminalomsorgen, der dei 6 siste åra var i Stifinnartiltaket og ved avrusingseininga i Bjørgvin fengsel. Her jobba ho med menneske som har utfordringar knytta til rus, eller som har ei rusmiddelliding, og som ynskjer behandling og bistand til å gjera ei endring i livet sitt. 

 

På fritida er familie og fysisk aktivitet viktig for Inger-Helene. Ho er også politisk engasjert, og er for dei neste fire åra valt inn i kommunestyret i Vaksdal kommune. 

Nytilsett Synnøve står i produksjonslokalet til Kveik

Synnøve Andersen

Synnøve er tilsett ved Kveik formidling og jobbar som rettleiar i Tilrettelagt arbeid / produksjonsavdelinga. 

 

Synnøve har Bachelor i vernepleie, i tillegg til at ho har ein master i psykisk helse- og rusarbeid. Før ho tok til i jobben som rettleiar på Kveik jobba ho i tenester for utviklingshemma i Bergen kommune. Ho har også jobba på folkehøgskule med elevar som trong tilrettelagt undervisning. 

 

På fritida likar ho å vera ute i naturen, men er også glad i å sitja inne å strikka og lesa bøker – spesielt når me går mot haust og vinter. Ho elskar musikk og vert glad av å syngja i kor. 

Nytilsett Øyvind står med ei fuglekasse i produksjonslokalet til Kveik

Øyvind Finne

Øyvind har Bachelor i vernepleie og starta i jobben som rettleiar i Tilrettelagt arbeid / produksjonsavdelinga ved Kveik formidling rett etter studia. Under studietida hadde Øyvind praksisperioden sin hjå oss på Kveik, så han var godt kjend med både deltakarar og arbeidsplassen før han starta.  

 

I tillegg til studiet jobba han som assistent på Udlabu omsorgsbustader og som pleiemedhjelpar på sjukeheimen i Kinsarvik. I tillegg har Øyvind fagbrev i lydteknikk. 

 

Dei største fritidsinteressene til Øyvind er gitarspeling, jakt og fiske. Han er Kveik sin trubadur og går under artistnamnet Devan Eyewind – du finn han på Spotify!

Nytilsette Lene står i produksjonslokalet saman med Kveik si eigenproduserte blomekasse

Lene Grimestad

Lene er ein av dei nytilsette ved Kveik formidling og jobbar som rettleiar i Tilrettelagt arbeid / produksjonsavdelinga. 

 

Lene er utdanna ergoterapeut, med vidareutdanning i helsefremjande og rehabiliterande arbeid med eldre. Før ho starta i jobben ved Kveik formidling var ho leiar ved dagavdeling i Voss herad. Ho likar å jobba med menneske, alt frå born til eldre. 

 

På fritida er ho mykje saman med familie og vener. Ho er glad i å vera ute i naturen, både til fots, på ski eller i båt. 

Nytilsette på trucken: Oppe frå venstre Øyvind og Lene, nede frå venstre Synnøve og Inger Helene

På jakt etter ein meiningsfull arbeidskvardag?
 

Desse flotte folka vil gjerne hjelpa deg ☺️

 

Lær meir om Tilrettelagt arbeid (VTA) her.

Forrige Neste
Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS