Me søkjer jobbkonsulent i 100% stilling

Et bilde av et håndtrykk skal symbolisere ekspertbistand. Bildet er i sort og hvitt, og bak er en gul dekorativ kant.

Er du ein god relasjonsbyggjar som ynskjer å hjelpe menneske å behalde eller skaffe inntektsgjevande arbeid? Er du ein person som er engasjert og som har erfaring med å jobbe med menneske? Då er du kanskje den me leitar etter.  

Kveik leverer arbeidsretta tiltak i region Voss og Hardanger. Dette inneber at våre jobbkonsulentar har kurs og oppfylging også i Ullensvang og Kvam for eitt av våre tiltak.  For våre jobbkonsulentar inneber dette noko reiseverksemd. 

På bakgrunn av auka krav til nye anbod, treng me nye medarbeidarar. 

 

 Ønska kvalifikasjonar:  

3-årig høgare helse-eller sosialfagleg utdanning. Anna relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav. 

 

 Me ser etter deg som; 

 • Er god på å jobbe strukturert og sjølvstendig, er framoverlent og får ting gjort   
 • Har god skriftleg og munnleg framstillingsevne, samt god digital kunnskap  
 • Er tydeleg, fleksibel og engasjert  
 • Har evne til å sjå ressursar hjå menneske 
 • Har gode samhandlingseigenskapar og god relasjonskompetanse  
 • Har rettleiingskompetanse og erfaring/kjennskap til MI-metodikk   
 • Har sertifikat kl B  

 Faglege og personlege eigenskapar vert lagt stor vekt på. 

  

Arbeidsoppgåver:   

 • Kartlegging og arbeidsretta rettleiingssamtalar 
 • Journalføring og rapportskriving  
 • Ansvar for individuell oppfølging av deltakarar i eigen portefølje 
 • Oppfølging i høve kravspesifikasjon og bestilling frå NAV i ulike tiltak  
 • Tverrfagleg samarbeid med NAV og andre instansar 
 • Oppsøkjande kontakt, etablere samarbeid og oppfølging av arbeidsgjevarar 
 • Kurs/undervisning og karriererettleiing 

  

 Me tilbyr:  

 • Meiningsfylte og varierte arbeidsoppgåver, med faglege utfordringar  
 • Opplæring i metodar og verktøy   
 • Dyktige og gode kollegaer i eit travelt, men triveleg og inkluderande arbeidsmiljø  
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 

 

Søknadsfrist: 08.12.2023 

 

Søknad og CV kan sendast til firmapost@kveikarbeidsliv.no  

 

Kontaktperson: Dagleg leiar Turid K. Midthun, tlf: 414 17 610 

 

Forrige Neste
Denne nettsiden er laget av Mediesmio og Vasser AS