Ledig stilling som jobbkonsulent 100% stilling

Er du ein god relasjonsbyggjar som ynskjer å hjelpe menneskjer med å behalde eller skaffe inntektsgjevande arbeid?

Et bilde av et håndtrykk skal symbolisere ekspertbistand. Bildet er i sort og hvitt, og bak er en gul dekorativ kant.

Grunna auka arbeidsmengd søkjer Kveik Kompetanse etter fleire medarbeidarar. Er du ein god relasjonsbyggjar som ynskjer å hjelpe menneskjer med å behalde eller skaffe inntektsgjevande arbeid? Me ser etter deg som er ein engasjert person med helsefagleg kompetanse. 

 

Ønska kvalifikasjonar: 

 • 3-årig høgare helsefagleg utdanning 
  (fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, vernepleiar eller liknande)  
 • Rettleiingskompetanse 
 • Erfaring/kjennskap til MI-metodikk 
 • Kjennskap til lokalt næringsliv 
 • Gode skriftlege og munnlege ferdigheiter 
 • God digital kompetanse 
 • Sertifikat kl B 

 

Eigenskapar:

Faglege og personlege eigenskapar vert lagt stor vekt på. Me søkjer deg som;

 • Har evne til å sjå ressursar hjå menneske
 • Er tydeleg, fleksibel og engasjert
 • Har god skriftleg og munnleg framstillingsevne, samt digital kunnskap
 • Evnar å sjå moglegheiter
 • Har gode samhandlingseigenskapar
 • Har god relasjonskompetanse
 • Er god på å jobbe strukturert og sjølvstendig, er framoverlent og får ting gjort 

 

Arbeidsoppgåver:  

 • Kartlegging og arbeidsretta rettleiingssamtalar
 • Ansvar for individuell oppfølging av deltakarar i eiga portefølje
 • Oppfølging i henhald til kravspesifikasjon og bestilling frå Nav i ulike tiltak 
 • Tverrfagleg samarbeid med NAV og andre instansar
 • Motivering av menneskjer i endringsprosessar
 • Oppsøkjande kontakt, etablere samarbeid og oppfølging av arbeidsgivarar
 • Karriererettleiing og kompetansekartlegging 
 • Helsefremjande aktivitetar 
 • Kurs/undervisning
 • Tilrettelegging på arbeidsplass
 • Arbeidsplassvurdering
 • Journalføring og rapportskriving

  Me tilbyr: 

 • Meiningsfylte og varierte arbeidsoppgåver, med faglege utfordringar 
 • Opplæring i metodar og verktøy  
 • Dyktige og gode kollegaer i eit triveleg og inkluderande arbeidsmiljø 
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Søknadsfrist: 31.mai 2023

Søknad og CV kan sendast til firmapost@kveikarbeidsliv.no

Me ser fram til å snakke med deg!

Om du har spørsmål angåande stillinga kan du kontakte Jill og Lena.

Jill Garen

Avdelingsleiar kompetanse

Jill Garen
Tlf: 959 93 535

Lena Gjernes

Fagansvarleg

Lena Gjernes
Tlf: 906 28 212

Forrige Neste