Jobbsøkar

_MG_2200re

Treng du hjelp til å kartleggja dine moglegheiter i arbeidslivet? Eller er du sjukmeld og usikker på vegen vidare? Kveik tilbyr ulike arbeidsretta tiltak som kan hjelpa deg med vegen vidare i arbeidslivet. Arbeid og aktivitet er viktig for oss alle for at me skal ha det bra. Kveik kan hjelpa deg med å sjå moglegheitene.

 

Kveik leverer følgjande tiltak:

AFT - Arbeidsførebuande trening

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

AFT prosjekt - Grønt arbeid

Tilrettelagt fagopplæring gjennom opplæringkontoret AMB Hordaland

 

Kveik AS er underleverandør for A2G i tiltaka:

avklaring

arbeidsretta rehabilitering (ARR)

Lena Gjernes

Fagansvarleg

Lena Gjernes
Tlf: 906 28 212
lena@kveikarbeidsliv.no