Kveik har klart det igjen!

Kveik har nådd resultatmåla for 2021! Kveik har som mål å få 50 % av våre deltakarar i arbeidsførebuande trening (AFT) ut i arbeid eller utdanning, noko 54,9 % av våre deltakarar gjorde. I arbeidsførebuande trening (AFT) bistår me arbeidssøkjarar som har ulike utfordringar til å kome seg i arbeid eller utdanning. ( Les meir…

Les meir