Endra yrkesveg – med hjelp frå Kveik as

«Det har eg ikkje prøvd før, så det går sikkert fint!» Filip   Det siste året har vore utfordrande for dei som har stått utanfor arbeidslivet. Næringslivet har permittert folk i staden for å tilsette folk, og i periodar har oppfølginga på Kveik vore heildigitalisert. I det siste har det heldigvis vore betring i arbeidsmarknaden, og det har vore mange ledige stillingar i fleire ulike bransjar. Ein av dei som har nytta sjansen er Filip (24).   Filip har dei siste åra jobba i helsevesenet. Han gjekk på helsefag på vidaregåande,…

Les meir