Inn på tunet, ut i arbeid

Avisartikkel i «Hordaland folkeblad», fredag 7 mai 2021 I Tørvikbygd tek Kari Britt og Jan Roy Eide imot unge vaksne som treng arbeidstrening. I fjor enda tre av fire med fast arbeid. Tekst og foto: Ragnhild Økland Børven borven@hf.no Aodne Valland er ein av dei tre som har kome seg ut i arbeid. Han hugsar…

Les meir

Dei kom seg ut i arbeidslivet via Kveik

Reportasje i avisa hordaland tysdag 04.05.21 På Kveik jobbar dei med å få folk tilbake i jobb, og året 2020 la ingen dempar på arbeidet dei driv med. Tekst og foto: Marit Folkedal Lussand mfl@avisa-hordaland.no Me hadde ei snittformidling på 62 prosent, noko som er mellom landets beste resultat samanlikna med andre arbeids- og inkluderingsverksemder.…

Les meir