Kveik på topp i formidling i Noreg!

Me er stolte av resultatet vårt så langt i år, kor Kveik ligg på 3. plass i formidlingsprosent på landsbasis. Om lag 70 % av arbeidssøkjarane som har vore i tiltaket arbeidsførebuande trening (AFT)  hjå Kveik har fått seg arbeid eller byrja med utdanning hittil i 2020! Kveik er ei av om lag 110 arbeid-…

Les meir