Tekstil

På VTA-avdelinga lagar vi ulike tekstil-produkt som vi sel på jolemessa i desember. Vi har og utsalg i lokalet vårt på Vangen.

Sitteunderlag, ulike variantar:
sitteunderlag

Tova tøfler:
tofler

Tova vottar:
vottar

Gryteklutar:
gryteklutar