Reinhaldstenester

Kveik as utfører i dag reinhaldsoppdrag for fleire verksemder på Voss.

Vi er og godkjend som reinhaldsbedrift av arbeidstilsynet, jfr. FOR 2012-05-08-408

For meir informasjon, kontakt Lars Norevik, tlf:452 80 690