Jobbfrukt

Me tilbyr jobbfrukt til alle verksemder i vossa-området!

Menneska er bedrifta sin viktigaste ressurs.

Gjennom å gje dei tilsette tilgang til å nyta frisk frukt på arbeidsplassen, aukar ein ytinga, og bedrar trivselen. Statistikken viser at berre 1 av 10 får i seg nok frukt og grønt dagleg, og dei fleste berre halvparten av det dei treng (Statens Ernæringsråd). Vi veit at frukt og grønt i kosthaldet har stor innverknad på den allmenne helsetilstanden – for vekt, trivsel og velvære. Men også for å unngå alvorlige lidingar, som kreft og hjerte og kar sjukdomar. Les meir

jobbfruktJobbfrukt.no

Jobbfrukt.no er varemerket på fruktkorgabonnement frå ei landsdekkande gruppe verksemder, som tilrettelegg arbeid for menneske med yrkeshemningar og/eller behov for oppfølging og bistand. Ved å teikna eit abonnement støttar du verdifulle arbeidsplassar til arbeidstakarar med behov for tilrettelegging.

Bestill eit 4 vekers prøveabonnement, fritt levert. Den fyrste fruktkorga er gratis!

Pris: 5 kg korg: 210,- + mva inkl. levering

3 kg korg: 133,- + mva inkl. levering

Ta kontakt med oss – me er klare for levering av frukt til Dykk.

Ring oss på telefon:  481 46 289/ 56 52 08 60
Eller send ein e-post til: firmapost@kveikarbeidsliv.no