Brukarundersøking

Kveik gjennomførar kontinuerleg brukarundersøking. Denne vert nytta til å betre kvaliteten på arbeidet vi utfører.

Her er eit utdrag frå brukarundersøkinga i 2017:

 

-Kor nøgd har du vore med hjelpa du har fått frå din hovudkontakt og arbeidsleiar?

  • Gjorde alt de kunne for å finne riktige veg

 

-Kunne Kveik AS gjort noko annleis?

  • Større fleksibilitet.
  • Nei.
  • Synes Kveik for meg gjorde ting riktig.
  • Synes alt var perfekt
  • Trur ikkje det.
  • Nei, føler eg har fått den hjelpen eg sku ha og litt til. Fikk ekstra god hjelp da NAV var vanskelig og nå fram til. Så stor takk tfor all hjelp eg har fått.