Ny meny under utarbeiding

Kveik jobbar med å lage ny catering-meny. Den vert publisert på heimesida når den er klar. Det er høve til å bestille catering i påvente av den nye menyen.