Kurs i motiverande intervju på Voss

Kveik har invitert psykolog Stian Midtgård til Voss 5. 6. og 9. oktober. Det er 30 plassar ledige plassar, og påmeldingsfrist er satt til tysdag 12. september 2017.

Dette er eit innføringskurs og passar både for deg som ikkje har kurset frå før, men og for deg som treng oppfrisking.

For informasjon og påmelding, kontakt Lena Gjernes; lena@kveikarbeidsliv.no