Grønt Arbeid

Kveik er tiltaksarrangør for Grønt arbeid i Tørvikbygd. Her er det 5 tiltaksplassar på Eide gard. Vi samarbeider tett med Jan-Roy og Kari Britt Eide og tilbyr arbeidstrening på garden med varierte oppgåver. Målet med arbeidstreninga er å komme i arbeid. På vegen mot arbeid er det mogleg å hospitere i andre ordinære bedrifter.